MARTA R CHUST  

Artista visual i etc︎ ABOUT

︎ WORK

︎ Publicacions /Publicaciones

︎︎︎ Educació mediació /Educación mediaciónDes de fa temps la ciutat d’Iquitos s’ha convertit en una dels destins preferits per la indústria turística, local i estrangera, sobretot pel fet d’estar en contacte amb l’Amazones. La gran demanda, i el difícil excés terrestre fins a la ciutat, han generat la necessitat d’un aeroport amb arribades i sortides constants. Sant Tomàs, és una població perifèrica d’Iquitos, que sofreix les repetides irrupcions dels avions que operen a l’aeroport de la capital regional, i dels avions de la base militar situada també en la mateixa ciutat. Aquestes aeronaus interfereixen en el dia a dia amb tanta normalitat, que després d’un temps, es consideren part de la fauna voladora local.

El projecte de recerca s’ha formalitzat mitjançant una cartografia d’informació basada en un exercici d’aproximació etnogràfic de les rutes, hàbits i aparença d’aquests avions a partir de les experiències i observacions de diversos habitants del poble de Sant Tomàs.


Desde hace tiempo la ciudad de Iquitos se ha convertido en una de los destinos preferidos para la industria turística, local y extranjera, sobre todo por el hecho de estar en contacto con el Amazonas. La gran
demanda, y el difícil exceso terrestre hasta la ciudad, han generado la necesidad de un aeropuerto con llegadas y salidas constantes. San Tomás, es una población periférica de Iquitos, qu sufre las repetidas irrupciones de los aviones que operan al aeropuerto de la capital regional, y de lo aviones de la base militar situada también en la misma ciudad. Estas aeronaves interfieren en el día a día con tanta normalidad, que después de un tiempo, se consideran parte de la fauna voladora local.


El proyecto de investigación se ha formalizado mediante una cartografía de información basad en un ejercicio de aproximación etnográfico de las rutas, hábitos y apariencia de estos aviones a partir de las experiencias y observaciones de varios habitantes del pueblo de San Tomás.


ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE AVES METÁLICAS

2017
Iquitos (Pe)

Projecte de Roc domingo i Marta R Chust

Amb el suport de
Correlación Contemporánea

2017
Iquitos (Pe)

Proyecto de Roc Domingo y Marta RChust 

Com el apoyo de
Correlcaión Contemporánea

︎︎︎ Exposición ICPNA (correlacioncontemporanea.com)