MARTA R CHUST  

Artista visual, etc
.

Subscriu-te al newsletter

Exercir el dret a la ciutat comença per habitar-la i qüestionar-la, sobretot mitjançant l'oposat als usos que se l'hi han programat i considerant-la a través de la creativitat. Romandre quiet als llocs de pas o accelerar-se en les zones de repòs; modificar els usos de la infraestructura ja existent, o inclús construir-ne de noves per a programar-hi un ús completament obert, espontani i ambigu.

Cridar la ciutat o alguna cosa així és un projecte en residència a l’institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona amb un grup d’alumnes de 4t d’ESO. El projecte centra l’atenció en l’experiència de la ciutat i els seus límits a partir de petites intervencions dins l’aula i altres espais de l’institut. El projecte analitza amb els i les alumnes, l’espai i les situacions que es donen en aquest context, determinant un tipus de comportaments i relacions, que es tradueixen en altres àmbits de l’espai urbà i en la manera de viure en societat.


Ejercer el derecho en la ciudad empieza para habitarla y cuestionarla, sobre todo mediante el opuesto a los usos que se se lo han programado y considerándola a través de la creatividad. Permanecer quieto en los lugares de o acelerarse en las zonas de reposo; modificar los usos de la infraestructura ya existente, o incluso construir de nuevas para programar un uso completamente abierto, espontáneo y ambiguo.

Cridar la ciutat o alguna cosa així es un proyecto en residencia en el instituto Santiago Sobrequés y Vidal de Girona con un grupo de alumnos de 4.º de ESO. El proyecto centra la atención en la experiencia de la ciudad y sus límites a partir de pequeñas intervenciones
dentro del aula y otros espacios del instituto. El proyecto analiza con los y las alumnas, el espacio y las situaciones que se dan en este contexto, determinando un tipo de comportamiento y relaciones, que se traducen en otros ámbitos del espacio urbano y en la manera de vivir en sociedad.


CRIDAR LA CIUTAT O ALGUNA COSA AIXÍ

2018-19
Girona 

Projecte de Roc domingo i Marta R Chust 
En el marc de Bòlit Mentor,  comissariat per Rafel G. Riera

Amb el suport de
Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona. 

︎︎︎ Benvinguts a la plaça! (bolit.cat)

︎︎︎ Benvinguts a la plaça catàleg.pdf
(Gritar la ciudad o algo así)

2018-19
Girona

Proyecto de Roc Domingo y Marta R Chust 
En el marco de Bòlit Mentor, comisariado por Rafel G. Riera

Com el apoyo de
Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona.

︎︎︎ ¡Bienvenidos a la plaza! (bolit.cat)