MARTA R CHUST  

Artista visual i etc︎ ABOUT

︎ WORK

︎ Publicacions /Publicaciones

︎︎︎ Educació mediació /Educación mediación
L'estranyament etnogràfic i la investigació participativa des dels seus dubtes i aproximacions socials.
Què fa un artista i un etnògraf en llocs on no són cridats?

En procés...El extrañamiento etnográfico y la investigación participativa desde sus dudas y aproximaciones sociales.
Qué hace un artista y un etnógrafo en lugares donde no son llamados?

En proceso...


DONDE NO ME LLAMAN

2021
Medellín (Col.)

Projecte de Claudia Cano i Marta R Chust

Amb el suport de
Fundación Casa Tres Patios, Sala d’Art Jove


2021
Medellín (Col.)

Proyecto de Claudia Cano y Marta R Chust 

Com el apoyo de
Fundación Casa Tres Patios, Sala d’Art Jove

︎︎︎ Residencia artística (casatrespatios.org)